Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Faktúra FP2014/1 kalendáre 90,48 s DPH 09.01.2014 LIBRO s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM
Faktúra FP2017/087 servisné práce 70,00 s DPH 5/2017 10.04.2017 ECON vs s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM
Faktúra FP2017/094 kancelárske potreby 73,80 s DPH 2172203193 02.05.2017 ŠEVT a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM
Faktúra FP2017/093 Manažment školy 41,45 s DPH 21707874 26.04.2017 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM
Faktúra FP2017/092 Rodinné a spoločenské väzby 357,00 s DPH 3362017 02.05.2017 ELARIN s. r. o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM
Faktúra FP2017/091 Človek a svet, príroda, spoločnosť 258,00 s DPH 3352017 02.05.2017 ELARIN s. r. o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM
Faktúra FP2017/090 telekom. služby 66,55 s DPH 3414842611 24.04.2017 Slovak Telekom a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM
Faktúra FP2017/089 Zákony v školskej praxi 89,80 s DPH 21706643 18.04.2017 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM
Faktúra FP2017/088 za účtovníctvo 405,00 s DPH 002017031 12.04.2017 Ing. Erika Melišíková, MiKi ZŠ Viktora Szombathyho s VJM
Faktúra FP2017/086 školské potreby 3 286,80 s DPH 201710252 03.04.2017 Vytnes s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM
Faktúra FP2017/095 telekom. služby 23,00 s DPH 5399162599 26.04.2017 Orange Slovensko a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM
Faktúra FP2017/085 preprava osôb autobusom 150,00 s DPH 2017/015 11.04.2017 Newada, s. r. o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM
Faktúra FP2017/084 telekom. služby 90,60 s DPH 8794955092 09.05.2017 Slovak Telekom a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM
Faktúra FP2017/083 záloha za plyn 1 956.00 s DPH 7248820632 03.04.2017 SPP a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM
Faktúra FP2017/082 vzdelávacie tabuľky 324,50 s DPH FV61700086 07.04.2017 Publicom s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM
Faktúra FP2017/081 vodné 249,91 s DPH 2171068314 10.04.2017 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM
Faktúra FP2017/080 telekom. služby 3,00 s DPH 5394653373 27.03.2017 Orange Slovensko a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM
Faktúra FP2017/079 telekom. služby 20,99 s DPH 5394638483 27.03.2017 Orange Slovensko a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM
Faktúra FP2017/078 telekom. služby 27,44 s DPH 5394653984 27.03.2017 Orange Slovensko a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM
Faktúra FP2017/095 telekom. služby 16,90 s DPH 1921393226 26.04.2017 Orange Slovensko a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM
zobrazené záznamy: 1-20/1349