Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FP2023/250 3D tlačiareň 2 350,00 s DPH 202312182 20.12.2023 UNIKOR trade s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 28.12.2023 02.01.2024
Faktúra FP2015/158 A hely, ahol élunk 500,00 s DPH 1/2015 24.09.2015 Pro Scholis ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 17.01.2017
Faktúra FP2022/181 Administratíva a hosp. - predplatné aktualizácie 94,60 s DPH 202213758 09.09.2022 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 30.09.2022 01.10.2022
Faktúra FP2022/239 Administratíva a hosp. - predplatné aktualizácie 46,45 s DPH 202218086 07.11.2022 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 30.11.2022 01.12.2022
Faktúra FP2021/039 Administratíva a hosp. - predplatné aktualizácie 41,75 s DPH 202101548 15.02.2021 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 18.03.2021 18.01.2022
Faktúra FP2022/115 Administratíva a hosp. - predplatné aktualizácie 93,90 s DPH 202208961 13.06.2022 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 22.06.2022 01.07.2022
Faktúra FP2021/057 Administratíva a hosp. - predplatné aktualizácie 42,39 s DPH 202106425 13.04.2021 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 19.04.2021 18.01.2022
Faktúra FP2023/046 Administratíva a hosp. školy 94,50 s DPH 202301620 21.03.2023 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.03.2023 11.04.2023
Faktúra FP2021/186 Administratíva a hosp. školy - predplatné aktualizácie 42,39 s DPH 202120529 15.11.2021 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 19.11.2021 18.01.2022
Faktúra FP2022/079 Administratíva a hosp. školy - predplatné aktualizácie 50,55 s DPH 202205424 15.04.2022 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 20.04.2022 09.05.2022
Faktúra FP2021/149 Administratíva a hosp. školy - predplatné aktualizácie 41,75 s DPH 202115446 06.09.2021 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 17.09.2021 18.01.2022
Faktúra FP2021/099 Administratíva a hosp. školy - predplatné aktualizácie 80,91 s DPH 202110328 11.06.2021 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 30.06.2021 18.01.2022
Faktúra FP2023/179 Administratíva a hosp. školy - predplatné aktualizácie 142,20 s DPH 202309770 12.10.2023 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 12.10.2023 06.11.2023
Faktúra FP2023/087 Administratíva a hosp. školy - predplatné aktualizácie 48,40 s DPH 202306356 03.05.2023 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.05.2023 12.06.2023
Faktúra FP2022/029 Administratíva a hosp. školy - predplatné aktualizácie 46,05 s DPH 202201982 21.02.2022 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 23.02.2022 23.02.2022
Faktúra FP2017/050 Administratíva a hospod. školy 42,09 s DPH 21704271 03.03.2017 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2018
Faktúra FP2017/184 Administratíva a hospod. školy 40,10 s DPH 21715796 16.08.2017 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2018
Faktúra FP2017/237 Administratíva a hospod. školy 41,77 s DPH 21721321 20.10.2017 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2018
Faktúra FP2016/266 Administratíva a hospod. školy 41,45 s DPH 21626994 12.12.2016 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 19.01.2017
Faktúra FP2016/093 Administratíva a hospod. školy 41,35 s DPH 21609607 25.05.2016 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 19.01.2017
zobrazené záznamy: 1-20/2243