Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Faktúra FP2015/158 A hely, ahol élunk 500,00 s DPH 1/2015 24.09.2015 Pro Scholis ZŠ Viktora Szombathyho s VJM
Faktúra FP2016/142 Administratíva a hospod. školy 41,35 s DPH 21615431 22.08.2016 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM
Faktúra FP2016/093 Administratíva a hospod. školy 41,35 s DPH 21609607 25.05.2016 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM
Faktúra FP2016/063 Administratíva a hospod. školy 41,35 s DPH 21604798 04.04.2016 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM
Faktúra FP2017/303 Administratíva a hospod. školy 41,45 s DPH 21727552 11.12.2017 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM
Faktúra FP2017/117 Administratíva a hospod. školy 41,45 s DPH 21710150 24.05.2017 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM
Faktúra FP2017/237 Administratíva a hospod. školy 41,77 s DPH 21721321 20.10.2017 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM
Faktúra FP2017/184 Administratíva a hospod. školy 40,10 s DPH 21715796 16.08.2017 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM
Faktúra FP2016/196 Administratíva a hospod. školy 41,35 s DPH 21622212 24.10.2016 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM
Faktúra FP2016/266 Administratíva a hospod. školy 41,45 s DPH 21626994 12.12.2016 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM
Faktúra FP2014/196 Administratíva a hospod. školy 41,20 s DPH 24.10.2014 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM
Faktúra FP2017/050 Administratíva a hospod. školy 42,09 s DPH 21704271 03.03.2017 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM
Faktúra FP2015/100 Administratíva a hospodárenie 41,35 s DPH 21509377 27.05.2015 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM
Faktúra FP2015/181 Administratíva a hospodárenie školy 41,35 s DPH 21520170 27.10.2015 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM
Faktúra FP2015/235 Administratíva a hospodárenie školy 41,35 s DPH 21526877 21.12.2015 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM
Faktúra FP2015/147 Administratíva a hospodárenie školy, Personálne riadenie 82,30 s DPH 21515245 09.09.2015 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM
Faktúra FP2016/088 Anglické knihy Project 2 356,58 s DPH F1607186 16.05.2016 Distribučná agentúra AD REM ZŠ Viktora Szombathyho s VJM
Faktúra FP2014/272 Canon image Runner 1 266,00 s DPH 22.12.2014 VVTech, s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM
Faktúra FP2015/209 Daňový doklad k ZF 108,72 s DPH 70727841 30.11.2015 Komensky s. r. o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM
Faktúra FP2020/200 Demontáž a montáž - plastové okná 2 413.45 s DPH 2020085 05.11.2020 RAEL s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM
zobrazené záznamy: 1-20/1349