Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FP2015/104 servisné práce 100,00 s DPH 16/2015 08.06.2015 ECON vs s.r.o. 16.01.2017
Faktúra FP2015/159 vodné 129,17 s DPH 251224841 28.09.2015 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 17.01.2017
Faktúra FP2021/153 učebnice 1 160,25 s DPH 526016 28.09.2021 Preskoly.sk s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 30.09.2021 18.01.2022
Faktúra FP2021/152 učebnice 4 870,00 s DPH 514625 14.09.2021 Preskoly.sk s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 30.09.2021 18.01.2022
Faktúra FP2021/151 učebnice 587,50 s DPH 528398 20.09.2021 Preskoly.sk s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 30.09.2021 18.01.2022
Faktúra FP2021/150 Integrácia v škole - predplatné aktualizácie 85,41 s DPH 202116369 20.09.2021 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 30.09.2021 18.01.2022
Faktúra FP2021/149 Administratíva a hosp. školy - predplatné aktualizácie 41,75 s DPH 202115446 06.09.2021 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 17.09.2021 18.01.2022
Faktúra FP2021/148 Kariéra v školstve - predplatné aktualizácie 45,35 s DPH 202115279 04.09.2021 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 17.09.2021 18.01.2022
Faktúra FP2021/139 telekom. služby 22,55 s DPH 8290354432 16.09.2021 Slovak Telekom a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 17.09.2021 18.01.2022
Faktúra FP2021/146 Žiak so ŠVVP v 1-4 roč. - predplatné aktualizácie 85,82 s DPH 202114315 02.09.2021 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 17.09.2021 18.01.2022
Faktúra FP2021/145 plyn 1 619.00 s DPH 8629952147 03.09.2021 SPP a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 17.09.2021 18.01.2022
Faktúra FP2021/144 učebnice 1 001,80 s DPH 3120211203 07.09.2021 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 17.09.2021 18.01.2022
Faktúra FP2021/143 telekom. služby 114,98 s DPH 8289819753 04.09.2021 Slovak Telekom a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 17.09.2021 18.01.2022
Faktúra FP2021/142 učebnice 73,62 s DPH 102100993 09.09.2021 Expol Pedagogika s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 17.09.2021 18.01.2022
Faktúra FP2021/141 internet 5,00 s DPH 12241 02.09.2021 RSNET s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 17.09.2021 18.01.2022
Faktúra FP2021/140 servisné práce 135,00 s DPH 20210140 31.08.2021 Ing. Albert Máté ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 17.09.2021 18.01.2022
Faktúra FP2021/147 Triedny učiteľ - predplatné aktualizácie 45,35 s DPH 202114847 02.09.2021 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 17.09.2021 18.01.2022
Faktúra FP2021/138 online knižnica 462,61 s DPH 21603420 14.09.2021 Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 17.09.2021 18.01.2022
Faktúra FP2021/155 Školská dokumentácia - predplatné aktualizácie 86,96 s DPH 202117325 24.09.2021 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 30.09.2021 18.01.2022
Faktúra FP2021/137 dezinfekčné prostriedky 713,02 s DPH 20210705 17.09.2021 Novohygiene, s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 17.09.2021 18.01.2022
zobrazené záznamy: 1-20/2243