Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FP2014/1 kalendáre 90,48 s DPH 09.01.2014 LIBRO s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 09.01.2014
Faktúra FP2022/013 záloha za elektriny 793,00 s DPH 5210678600 17.01.2022 SSE a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2022 21.02.2022
Faktúra FP2022/022 záloha za plyn 1 619,00 s DPH 8620408189 04.02.2022 SPP a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 23.02.2022 23.02.2022
Faktúra FP2022/019 komunálny odpad 1 080,00 s DPH 1117200404 02.02.2022 Obec Jesenské ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 23.02.2022 23.02.2022
Faktúra FP2022/027 telekom. služby 22,55 s DPH 8300295223 16.02.2022 Slovak Telekom a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 23.02.2022 23.02.2022
Faktúra FP2022/021 telekom. služby 114,98 s DPH 8299082469 03.02.2022 Slovak Telekom a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 23.02.2022 23.02.2022
Faktúra FP2022/018 aSc - domain full 30,00 s DPH 9122000237 01.02.2022 ASC Applied Software Consultants s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 23.02.2022 23.02.2022
Faktúra FP2022/020 internet 5,00 s DPH 12241 03.02.2022 RSNET s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 21.02.2022 21.02.2022
Faktúra FP2022/023 antigénový test 1 287,00 s DPH 220201274 10.02.2022 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 08.02.2022 21.02.2022
Faktúra FP2022/017 Odborný podporný tím - predplatné aktualizácie 42,95 s DPH 202201027 31.01.2022 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 01.02.2022 21.02.2022
Faktúra FP2022/015 Právny kuriér pre školy - ročné predplatné 131,00 s DPH 202200513 21.01.2022 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2022 21.02.2022
Faktúra FP2022/014 časopis Škola - ročné predplatné 26,00 s DPH 602201396 21.01.2022 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2022 21.02.2022
Faktúra FP2022/012 záloha za elektriny 1 910,00 s DPH 5210724600 17.01.2022 SSE a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2022 21.02.2022
Faktúra FP2022/025 Triedny učiteľ - predplatné aktualizácie 50,15 s DPH 202201228 10.02.2022 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 23.02.2022 23.02.2022
Faktúra FP2022/011 Výchovný program pre ŠVVZ - predplatné aktualizácie 43,06 s DPH 202200161 17.01.2022 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2022 21.02.2022
Faktúra FP2022/010 stočné 124,00 s DPH 2100227 17.01.2022 Obec Jesenské ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2022 21.02.2022
Faktúra FP2022/009 za spotrebu vody 95,99 s DPH 22022 17.01.2022 Základná škola Janka Jesenského ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2022 21.02.2022
Faktúra FP2022/008 nedoplatok - elektrina 76,29 s DPH 5210678035 17.01.2022 SSE a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2022 21.02.2022
Faktúra FP2022/007 nedoplatok - elektrina 68,85 s DPH 5210724036 17.01.2022 SSE a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2022 21.02.2022
Faktúra FP2022/006 telekom. služby 22,55 s DPH 8297776646 17.01.2022 Slovak Telekom a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2022 21.02.2022
zobrazené záznamy: 1-20/2243