Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FP2014/1 kalendáre 90,48 s DPH 09.01.2014 LIBRO s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 09.01.2014
Faktúra FP2021/176 reklamné služby 288,00 s DPH 2162021 20.10.2021 Centralnyvestník.sk ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 05.11.2021 18.01.2022
Faktúra FP2021/183 predplatné aktualizácie 49,00 s DPH 99809928 02.11.2021 PORADCA s.r.o, ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 19.11.2021 18.01.2022
Faktúra FP2021/182 predplatné aktualizácie 48,00 s DPH 99485241 02.11.2021 PORADCA s.r.o, ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 19.11.2021 18.01.2022
Faktúra FP2021/181 Odborný podporný tím - predplatné aktualizácie 70,05 s DPH 502004529 15.11.2021 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 19.11.2021 18.01.2022
Faktúra FP2021/180 Kariéra v školstve - predplatné aktualizácie 46,05 s DPH 202120265 08.11.2021 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 19.11.2021 18.01.2022
Faktúra FP2021/179 Výchovný program pre ŠVVZ - predplatné aktualizácie 43,06 s DPH 202121608 19.11.2021 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 19.11.2021 18.01.2022
Faktúra FP2021/178 Personálne riadenie - predplatné aktualizácie 42,95 s DPH 202119360 08.11.2021 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 19.11.2021 18.01.2022
Faktúra FP2021/177 telekom. služby 208,43 s DPH 0139355804 24.10.2021 Orange Slovensko a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 11.11.2021 18.01.2022
Faktúra FP2021/175 telekom. služby 22,55 s DPH 8292206045 18.10.2021 Slovak Telekom a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 05.11.2021 18.01.2022
Faktúra FP2021/185 za kontrolu HP, kontrola PO vodovodov 199,44 s DPH 2100911 15.11.2021 Šk - SERVIS s. r. o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 19.11.2021 18.01.2022
Faktúra FP2021/174 prehliadka plynových konvektorov, plyn. kotlov 417,30 s DPH 2101726 31.10.2021 Fabrika SK s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.10.2021 18.01.2022
Faktúra FP2021/172 za účtovníctvo 450,00 s DPH 2021048 18.10.2021 Ing. Erika Melišíková, MiKi ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 25.10.2021 18.01.2022
Faktúra FP2021/171 za účtovníctvo 450,00 s DPH 2021168 18.10.2021 Ing. Erika Melišíková, MiKi ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 25.10.2021 18.01.2022
Faktúra FP2021/170 vodné 75,62 s DPH 62021 15.10.2021 ZŠ Janka Jesenského ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 20.10.2021 18.01.2022
Faktúra FP2021/169 PC Maal Intellectual 347,00 s DPH 20210186 01.10.2021 Ing. Albert Máté ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 20.10.2021 18.01.2022
Faktúra FP2021/168 servisné práce 60,00 s DPH 20210184 01.10.2021 Ing. Albert Máté ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 20.10.2021 18.01.2022
Faktúra FP2021/167 verejná správa SR - ročný prístup 204,00 s DPH 5921024158 06.10.2021 Poradca podnikateľa, spol. s r. o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 20.10.2021 18.01.2022
Faktúra FP2021/184 za kontrolu HP 157,20 s DPH 2100912 15.11.2021 Šk - SERVIS s. r. o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 19.11.2021 18.01.2022
Faktúra FP2021/186 Administratíva a hosp. školy - predplatné aktualizácie 42,39 s DPH 202120529 15.11.2021 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 19.11.2021 18.01.2022
zobrazené záznamy: 1-20/1968