Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Faktúra FP2014/1 kalendáre 90,48 s DPH 09.01.2014 LIBRO s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM
Faktúra FP2014/183 telekomunikačné služby 51,30 s DPH 07.10.2014 Orange Slovensko a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM
Faktúra FP2015/003 vodné 20.9-17.12.2014 297,65 s DPH 07.01.2015 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM
Faktúra FP2014/188 Manažment školy 66,00 s DPH 10.10.2014 Wolters Kluwer s. r. o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM
Faktúra FP2014/187 zemný plyn 2 117,00 s DPH 03.10.2014 SPP a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM
Faktúra FP2014/186 Školské vzdelávacie programy 42,91 s DPH 03.10.2014 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM
Faktúra FP2014/185 jedálne kupóny 2 182.69 s DPH 03.10.2014 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM
Faktúra FP2014/184 kancelárske potreby 95,20 s DPH 03.10.2014 Vytnes s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM
Faktúra FP2014/182 telekomunikačné služby 87,67 s DPH 07.10.2014 Orange Slovensko a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM
Faktúra FP2014/189 telekomunikačné služby 92,62 s DPH 03.10.2014 Slovak Telekom a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM
Faktúra FP2014/181 telekomunikačné služby 27,44 s DPH 07.10.2014 Orange Slovensko a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM
Faktúra FP2014/180 telekomunikačné služby 16,99 s DPH 07.10.2014 Orange Slovensko a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM
Faktúra FP2014/179 telekomunikačné služby 3,00 s DPH 29.09.2014 Orange Slovensko a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM
Faktúra FP2014/178 vodné 120,23 s DPH 03.10.2014 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM
Faktúra FP2014/177 časopis Kabóca 18,00 s DPH 03.10.2014 Kultúrny spolok Anser - Anser Társaság ZŠ Viktora Szombathyho s VJM
Faktúra FP2014/176 telekomunikačné služby 41,15 s DPH 03.10.2014 Slovak Telekom a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM
Faktúra FP2015/020 Prenájom rohoží 75,12 s DPH 30.01.2015 Lindström s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM
Faktúra FP2014/190 kancelárske potreby 13,27 s DPH 06.10.2014 Štuller s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM
Faktúra FP2014/242 čistiace potreby 880,00 s DPH 02.12.2014 Mária Kánová ZŠ Viktora Szombathyho s VJM
Faktúra FP2014/199 telekomunikačné služby 3,00 s DPH 03.11.2014 Orange Slovensko a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM
zobrazené záznamy: 1-20/1349