Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Faktúra FP2015/008 vyúčtovacia faktúra -3 683,01 s DPH 19.01.2015 SPP a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM
Faktúra FP2014/10 zemný plyn - preplatok -3 246,98 s DPH 27.01.2014 SPP a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM
Faktúra FP2020/005 preplatok - plyn -1 341,46 s DPH 8461013775 16.01.2020 SPP a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM
Faktúra FP2017/134 preplatok - plyn -303,58 s DPH 7401248279 06.06.2017 SPP a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM
Faktúra FP2019/002 stravné lístky - dobropis -297,50 s DPH 0118703456 02.01.2019 UP Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM
Faktúra FP2016/004 preplatok za elektrinu -269,88 s DPH 9160519717 19.01.2016 SSE a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM
Faktúra FP2016/005 preplatok za elektrinu -267,63 s DPH 9160519709 19.01.2016 SSE a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM
Faktúra FP2019/012 preplatok - plyn -171,79 s DPH 8487810755 16.01.2019 SPP a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM
Faktúra FP2014/5 elektrika - preplatok -135,78 s DPH 24.01.2014 SSE a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM
Faktúra FP2019/004 preplatok - elektrina -128,63 s DPH 9190024154 12.01.2019 SSE a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM
Faktúra FP2020/009 preplatok - elektrina -104,13 s DPH 9200049864 15.01.2020 SSE a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM
Faktúra FP2016/002 preplatok plyn -5 389.89 s DPH 7452091793 18.01.2016 SPP a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM
Faktúra FP2016/017 Predplatné časopisu ŠKOLA 2016 0,00 s DPH 20160523 01.03.2016 M. Medlon JurisDat, Redakcia Škola - MEL ZŠ Viktora Szombathyho s VJM
Faktúra FP2016/251 Žiak so ŠVVP 0,00 s DPH 21626397 08.12.2016 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM
Faktúra FP2016/062 kancelárske potreby 0,00 s DPH 2162202435 24.03.2016 ŠEVT a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM
Faktúra FP2016/171 telekom. služby 0,50 s DPH 1919064755 22.09.2016 Orange Slovensko a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM
Faktúra FP2016/168 telekom. služby 0,50 s DPH 1919187230 22.09.2016 Orange Slovensko a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM
Faktúra FP2016/170 telekom. služby 0,50 s DPH 1919064205 22.09.2016 Orange Slovensko a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM
Faktúra FP2014/268 telekomunikačné služby 1,00 s DPH 19.12.2014 Orange Slovensko a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM
Faktúra FP2014/199 telekomunikačné služby 3,00 s DPH 03.11.2014 Orange Slovensko a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM
zobrazené záznamy: 1-20/1349