Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva Konzultačná a poradenská činnosť s DPH 24.08.2021 OVES - EDU Consultant, s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 24.08.2021
Zmluva Ochrana osobných údajov s DPH 30.12.2021 Osbonyudaj.sk - BB, s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM Katarína Kovácsová riaditeľ školy 30.12.2021
Faktúra FP2023/016 dobropis - stravné lístky -2 320.20 s DPH 123701003 14.02.2023 Up Déjeuner, s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 01.03.2023
Faktúra FP2015/008 vyúčtovacia faktúra -3 683,01 s DPH 19.01.2015 SPP a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 19.01.2015
Faktúra FP2014/10 zemný plyn - preplatok -3 246,98 s DPH 27.01.2014 SPP a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 27.01.2014
Faktúra FP2020/005 preplatok - plyn -1 341,46 s DPH 8461013775 16.01.2020 SPP a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 27.10.2020
Faktúra FP2023/102 preplatok za elektriny -1 131,76 s DPH 0022066371 09.06.2023 SSE a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 01.07.2023
Faktúra FP2023/103 preplatok za elektriny -995,69 s DPH 0022066371 12.06.2023 SSE a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 01.07.2023
Faktúra FP2024/045 stravné lístky - vrátenie -840,50 s DPH 124700325 12.03.2024 Up Déjeuner, s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 25.04.2024
Faktúra FP2021/007 preplatok - elektrina -352,64 s DPH 9210058465 13.01.2021 SSE a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 18.01.2022
Faktúra FP2021/006 preplatok - elektrina -334,64 s DPH 9210012435 11.01.2021 SSE a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 18.01.2022
Faktúra FP2017/134 preplatok - plyn -303,58 s DPH 7401248279 06.06.2017 SPP a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2018
Faktúra FP2019/002 stravné lístky - dobropis -297,50 s DPH 0118703456 02.01.2019 UP Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 02.01.2020
Faktúra FP2016/004 preplatok za elektrinu -269,88 s DPH 9160519717 19.01.2016 SSE a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 18.01.2017
Faktúra FP2016/005 preplatok za elektrinu -267,63 s DPH 9160519709 19.01.2016 SSE a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 18.01.2017
Faktúra FP2019/012 preplatok - plyn -171,79 s DPH 8487810755 16.01.2019 SPP a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 02.01.2020
Faktúra FP2014/5 elektrika - preplatok -135,78 s DPH 24.01.2014 SSE a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 24.01.2014
Faktúra FP2019/004 preplatok - elektrina -128,63 s DPH 9190024154 12.01.2019 SSE a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 02.01.2020
Faktúra FP2020/009 preplatok - elektrina -104,13 s DPH 9200049864 15.01.2020 SSE a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 27.10.2020
Faktúra FP2016/002 preplatok plyn -5 389.89 s DPH 7452091793 18.01.2016 SPP a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 18.01.2017
zobrazené záznamy: 1-20/2243