Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FP2023/083 za odvoz zmesového komunálneho odpadu 718,08 s DPH 1052023 26.05.2023 AG Doprava s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.05.2023 12.06.2023
Faktúra FP2021/082 odvoz odpadu 579,35 s DPH 262021 09.06.2021 AG Doprava s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 11.06.2021 18.01.2022
Faktúra FP2023/199 štrkopiesok 48,00 s DPH 2102023 16.10.2023 AG Doprava s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.10.2023 11.06.2023
Faktúra FP2023/170 knihy 237,60 s DPH 1212309936 11.10.2023 AITEC s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 12.10.2023 06.11.2023
Faktúra FP2023/117 knihy 3 094,85 s DPH 1212306434 19.07.2023 AITEC s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 21.07.2023 01.08.2023
Faktúra FP2020/162 učebnice 132,99 s DPH 1212006613 07.09.2020 AITEC s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 27.10.2020
Faktúra FP2021/067 učebnice 931,70 s DPH 1212102900 14.05.2021 AITEC s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 21.05.2021 18.01.2022
Faktúra FP2021/034 učebnice a pracovné zošity 123,64 s DPH 1212100328 04.03.2021 AITEC s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 18.03.2021 18.01.2022
Faktúra FP2023/208 knihy 193,60 s DPH 1212311881 13.11.2023 AITEC s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 14.11.2023 01.12.2023
Faktúra FP2021/136 pracovný zošit 208,56 s DPH 1212106594 09.09.2021 AITEC s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 17.09.2021 18.01.2022
Faktúra FP2022/003 pracovný zošit 189,53 s DPH 1212200050 12.01.2022 AITEC s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 27.01.2022 21.02.2022
Faktúra FP2020/115 učebnice 2 569,60 s DPH 1212004105 01.07.2020 AITEC s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 27.10.2020
Faktúra FP2022/109 knihy 2 186,80 s DPH 1212204094 08.06.2022 AITEC s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 15.06.2022 01.07.2022
Faktúra FP2021/008 projekčné plátno 540,00 s DPH 202100479 21.01.2021 AJ Produkty a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2021 18.01.2022
Faktúra FP2023/129 tabuľa 390,00 s DPH 230104481 18.08.2023 ALLBOARDS Česko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 08.08.2023 04.09.2023
Faktúra FP2015/243 tonery 81,88 s DPH 5150987241 29.12.2015 ALZA cz. a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 18.01.2017
Faktúra FP2015/239 slúchadlá, kábel 118,55 s DPH 5150959679 22.12.2015 ALZA cz. a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 18.01.2017
Faktúra FP2020/134 Ozobot Sada 161,41 s DPH 5220231720 20.08.2020 ALZA sk. a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 27.10.2020
Faktúra FP2023/026 nabíjačka 54,00 s DPH 54325 21.02.2023 AQT s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 28.02.2023 01.03.2023
Faktúra FP2020/123 aSc Agenda Komplet 429,00 s DPH 9120003259 07.07.2020 ASC Applied Software Consultants s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 27.10.2020
zobrazené záznamy: 1-20/2243