Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FP2014/1 kalendáre 90,48 s DPH 09.01.2014 LIBRO s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 09.01.2014
Faktúra FP2017/095 telekom. služby 23,00 s DPH 5399162599 26.04.2017 Orange Slovensko a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2018
Faktúra FP2017/102 telekom. služby 3,00 s DPH 5399062073 26.04.2017 Orange Slovensko a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2018
Faktúra FP2017/101 telekom. služby 20,99 s DPH 5399045567 26.04.2017 Orange Slovensko a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2018
Faktúra FP2017/100 telekom. služby 38,53 s DPH 5399060935 26.04.2017 Orange Slovensko a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2018
Faktúra FP2017/099 telekom. služby 14,99 s DPH 5399157453 26.04.2017 Orange Slovensko a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2018
Faktúra FP2017/098 telekom. služby 65,00 s DPH 5399049292 26.04.2017 Orange Slovensko a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2018
Faktúra FP2017/096 telekom. služby 23,00 s DPH 5399162599 26.04.2017 Orange Slovensko a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2018
Faktúra FP2017/097 telekom. služby 45,04 s DPH 5399044553 26.04.2017 Orange Slovensko a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2018
Faktúra FP2017/095 telekom. služby 16,90 s DPH 1921393226 26.04.2017 Orange Slovensko a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2018
Faktúra FP2017/103 jedálne kupóny 1 981.25 s DPH 117045796 27.04.2017 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2018
Faktúra FP2017/094 kancelárske potreby 73,80 s DPH 2172203193 02.05.2017 ŠEVT a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2018
Faktúra FP2017/093 Manažment školy 41,45 s DPH 21707874 26.04.2017 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2018
Faktúra FP2017/092 Rodinné a spoločenské väzby 357,00 s DPH 3362017 02.05.2017 ELARIN s. r. o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2018
Faktúra FP2017/091 Človek a svet, príroda, spoločnosť 258,00 s DPH 3352017 02.05.2017 ELARIN s. r. o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2018
Faktúra FP2017/090 telekom. služby 66,55 s DPH 3414842611 24.04.2017 Slovak Telekom a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2018
Faktúra FP2017/089 Zákony v školskej praxi 89,80 s DPH 21706643 18.04.2017 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2018
Faktúra FP2017/088 za účtovníctvo 405,00 s DPH 002017031 12.04.2017 Ing. Erika Melišíková, MiKi ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2018
Faktúra FP2017/087 servisné práce 70,00 s DPH 5/2017 10.04.2017 ECON vs s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2018
Faktúra FP2017/104 Výchovný program pre ŠVVZ 43,21 s DPH 21709078 05.05.2017 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2018
zobrazené záznamy: 1-20/2243