Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FP2014/2 servisné práce 100,00 s DPH 08.01.2014 GIGACOMP s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 08.01.2014
Faktúra FP2014/1 kalendáre 90,48 s DPH 09.01.2014 LIBRO s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 09.01.2014
Faktúra FP2014/3 tonery 20,60 s DPH 09.01.2014 Roman Babčan Inkarus, 974 05 Ban. Bystrica ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 09.01.2014
Faktúra FP2014/6 telekomunikačné služby 41,15 s DPH 20.01.2014 Slovak Telekom a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 20.01.2014
Faktúra FP2014/11 kancelárske potreby 24,26 s DPH 20.01.2014 Štuller s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 20.01.2014
Faktúra FP2014/12 kancelárske potreby 23,27 s DPH 20.01.2014 Štuller s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 20.01.2014
Faktúra FP2014/8 lepová pasca + gél 81,37 s DPH 22.01.2014 PM GROUP s.r.o., 040 11 Košice ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 22.01.2014
Faktúra FP2014/4 elektrika - nedoplatok 712,20 s DPH 24.01.2014 SSE a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 24.01.2014
Faktúra FP2014/5 elektrika - preplatok -135,78 s DPH 24.01.2014 SSE a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 24.01.2014
Faktúra FP2014/9 odborná literatúra 41,20 s DPH 24.01.2014 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 24.01.2014
Faktúra FP2014/7 predplatné - Škola 22,00 s DPH 27.01.2014 JurisDat- M. Medlen ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 27.01.2014
Faktúra FP2014/10 zemný plyn - preplatok -3 246,98 s DPH 27.01.2014 SPP a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 27.01.2014
Faktúra FP2014/19 vodné 111,24 s DPH 28.01.2014 Základná škola ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 28.01.2014
Faktúra FP2014/14 mobilné služby 3,00 s DPH 30.01.2014 Orange Slovensko a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 30.01.2014
Faktúra FP2014/15 mobilné služby 16,99 s DPH 30.01.2014 Orange Slovensko a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 30.01.2014
Faktúra FP2014/18 mobilné služby 51,79 s DPH 30.01.2014 Orange Slovensko a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 30.01.2014
Faktúra FP2014/17 mobilné služby 120,31 s DPH 30.01.2014 Orange Slovensko a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 30.01.2014
Faktúra FP2014/16 mobilné služby 27,44 s DPH 30.01.2014 Orange Slovensko a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 30.01.2014
Faktúra FP2014/22 kancelárske potreby 116,18 s DPH 31.01.2014 Vytnes s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2014
Faktúra FP2014/21 odborná literatúra 42,91 s DPH 03.02.2014 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 03.02.2014
zobrazené záznamy: 1-20/2243