Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FP2024/086 Hospodárenie - predplatné aktualizácie 48,40 s DPH 202404083 23.04.2024 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 23.04.2024 20.05.2024
Faktúra FP2024/087 pylónová tabuľa 1 538,40 s DPH 224053 18.04.2024 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 23.04.2024 20.05.2024
Faktúra FP2024/083 telekom. služby 6,07 s DPH 8343882440 16.04.2024 Slovak Telekom a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 23.04.2024 20.05.2024
Faktúra FP2024/085 Personálne riadenie - predplatné aktualizácie 49,20 s DPH 202404984 12.04.2024 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 23.04.2024 20.05.2024
Faktúra FP2024/081 vodné 139,36 s DPH 72024 12.04.2024 ZŠ Janka Jesenského ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 23.04.2024 20.05.2024
Faktúra FP2024/084 služieb Zborovňa 25,66 s DPH 70727841 05.04.2024 Komensky s. r. o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 23.04.2024 20.05.2024
Faktúra FP2024/082 telekom. služby 98,51 s DPH 8346776627 04.04.2024 Slovak Telekom a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 23.04.2024 20.05.2024
Faktúra FP2024/071 záloha za plyn 3 359.00 s DPH 8650376184 03.04.2024 SPP a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 03.04.2024 20.05.2024
Faktúra FP2024/077 GDPR 48,00 s DPH 2024184 02.04.2024 Osobnyudaj.sk - BB s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 16.04.2024 20.05.2024
Faktúra FP2024/070 internet 5,00 s DPH 12241 02.04.2024 RSNET s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 03.04.2024 20.05.2024
Faktúra FP2024/078 účtovníctvo 300,00 s DPH 2024030 02.04.2024 Ing. Erika Melišíková, MiKi ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 16.04.2024 20.05.2024
Faktúra FP2024/080 vodné 221,24 s DPH 2241066220 28.03.2024 StVPS, a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 16.04.2024 20.05.2024
Faktúra FP2024/079 stravné lístky 5 075,57 s DPH 124005654 27.03.2024 Up Déjeuner, s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 16.04.2024 20.05.2024
Faktúra FP2024/068 servisné práce 80,00 s DPH 20240049 26.03.2024 Ing. Albert Máté ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 03.04.2024 20.05.2024
Faktúra FP2024/069 kábel 15,00 s DPH 20240050 26.03.2024 Ing. Albert Máté ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 03.04.2024 20.05.2024
Faktúra FP2024/072 telekom. služby 135,54 s DPH 0139355804 24.03.2024 Orange Slovensko a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 03.04.2024 20.05.2024
Faktúra FP2024/062 Kariéra v školstve - predplatné aktualizácie 49,20 s DPH 202403836 22.03.2024 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 22.03.2024 25.04.2024
Faktúra FP2024/063 Školský klub detí - predplatné aktualizácie 69,50 s DPH 202319980 22.03.2024 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 22.03.2024 25.04.2024
Faktúra FP2024/066 telekom. služby 6,07 s DPH 8345673439 18.03.2024 Slovak Telekom a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 28.03.2024 25.04.2024
Faktúra FP2024/061 Tematické vých. vzdel. plány - predplatné aktualizácie 46,00 s DPH 202403197 12.03.2024 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 22.03.2024 25.04.2024
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2243

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Viktora Szombathyho s VJM - Szombathy Viktor Alapiskola Námestie Slobody 141 Jesenské - Feled
    Nám. Slobody 141
    98002, Jesenské
  • +421 x 047/5698425

Fotogaléria