Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Az iskoláról

Az iskola profilja

  Tisztelt Szülők, kedves Gyerekek!

Engedtessék meg nekünk, hogy röviden, néhány mondatban bemutassuk iskolánkat, a feledi Szombathy Viktor Alapiskolát.

Intézményünk több mint 70 éves múltra tekint vissza. Egész pontosan 1950-ben indult meg a magyar nyelvű tanítás Feled központjában, ami már akkor felvállalta a környéken élő magyar nemzetiségű fiatalok színvonalas oktatását. A diákok létszáma rohamosan növekedett, így 1951-ben iskolánk átköl­tözhetett a járásbíróság megüresedett épületébe, és itt éli szorgos mindennap­jait ma is.  Ekkor még Jesenské-i Magyar Tan­nyelvű Középiskola név alatt működött.

Ahogy az évek teltek, mi is időközben megújultunk. 2002. június 21-én elérkezettnek láttuk az időt, hogy intézményünk méltó nevet kapjon. Szombathy Viktor lett iskolánk névadója, akinek emlékéhez hűen gyermekeinknek a haza, a szülőföld szeretetét kívánjuk továbbadni. Iskolánk mindig is fontosnak tartotta a magyar nyelvű oktatás mellett a hagyományok tiszteletét és ápolását. Mindemellett korszerű felszereléssel és szakképzett tanári gárdával igyekszünk mindazokat a feltételeket biztosítani, ami nélkülözhetetlen a gyermek sikeres testi-szellemi fejlődéséhez.

Intézményünk egészen az  első osztálytól a kilencedik évfolyamig biztosítja a diákok színvonalas oktatását és nevelését. Az eltelt 70 év sikerei is bizonyítják, hogy sok szép eredményt ért el iskolánk az egyes járási olimpiászokon, vetélkedőkön és versenyeken, de ott voltunk több kerületi, sőt országos versenyen is. 

2009-ben intézményünk sikeresen pályázta meg az iskolaügyi minisztérium által meghirdetett oktatási projektet, amelynek célja a marginalizált, a társadalom peremére szorult roma tanulók oktatásának emelése  a munkaerőpiacon való érvényesülés érdekében. 

2010-ben intézményünk a község legmodernebb energetikai épülete lett, így tanulóinkat felújított, tiszta környezetben, családias légkörben oktatjuk.

Az iskola erőssége

A Szombathy Viktor Alapiskola tanári kara lendületes, újszerű oktatási módszerekre nyitott, elhivatott tanítókból, nevelőkből áll.

Intézményünk erősségeként tartjuk számon pedagógusaink szakmai felkészültségét, akik mindnyájan azon dolgozunk, hogy tudásunk legjavát nyújtsuk a tanórákon és a tanórai kereteken kívül is. Tanulóinkat felkészítjük középiskolai tanulmányaikra. Ezen kívül versenyeken való eredményességünk mutatója mindannak a befektetett munkának, amelyekről tanulóink eredményei tanúskodnak: iskolánk neve nemcsak járási, kerületi, hanem országos szinten is ismert.

Nagy figyelmet fordítunk arra, hogy az intézmény eszközeit, felszerelését évről-évre bővítsük. A 2009-ben indított, Európai Unió által támogatott projekt nagyban segítette ennek a célnak a megvalósítását. Iskolánk vezetősége további, hasonló támogatásokkal biztosítja az oktatás-nevelés szintjének növelését.

A demokratikus légkör és a fiatalok érdekeit figyelembe vevő szemlélet jellemzi tevékenységünket, a házirend következetes betartása mellett.

A tehetségnevelés érdekében iskolánkban több szakkör is működik. A tanulók a sportkörön, a mazsorett csoporton, rovásírás és kézműves szakkörökön kívül, bábcsoportban, felvételi előkészítő csoportokban is tanulhatnak, ill. hasznosan tölthetik el szabadidejüket.

Amit kínálunk:

 • tehetséggondozás
 • regionális nevelés
 • informatika oktatása a 3. évfolyamtól
 • angol nyelv oktatása a 3. évfolyamtól
 • speciális igényű tanulók oktatása
 • szaktantermekben folyó oktató-nevelő munka
 • interaktív tábla használata
 • IKT használata a tanórákon
 • iskolai klubb az alsó tagozatos tanulóknak
 • sokszínű szakköri tevékenység
 • gazdag, tanórán kívüli foglalkozások szervezése (úszótanfolyam, sí tanfolyam, tanulmányi exkurziók, projektnap)
 • iskolai könyvtár
 • speciális pedagógus
 • mentálhigiénés szakemberek
 • tornaterem
 • Infovek program
 • Művelődés mindenki részére! – projekt az Európai Unió támogatásával, amelynek keretén belül 281 970,06 Eur támogatásban részesült intézményünk. 

 

 

Hagyományaink

Iskolánkban hagyománya van az ünnepek méltó megünneplésének. Ilyenek a Mikulási műsor, a Karácsonyi koncert, a karácsonyváró meghittsége minden osztályban, az anyák napja, a gyermeknap,Szombathy Viktor Nap. Minden iskolai tanévben szeretettel várjuk a leendő elsőseinket az ünnepélyes beiratkozáson.

 

Küldetésünknek tartjuk a nemzetünk ünnepeinek méltó megünneplését, amelyeket minden alkalommal a Vécsey-szobor megkoszorúzása követ. Színvonalas ünnepi műsorainkat iskolánk diákjai adják elő, amelyek alkalmával október 6-án az Aradi vértanúkra, március 15-én a forradalom és szabadságharc hőseire emlékezünk.

 

Törekszünk arra, hogy tanulóinkban kialakuljon a szülőföldjükhöz, a régiójukhoz való tartozás érzése, és identitásukban megerősödjenek. A Szombathy Viktor Nap keretén belül minden év júniusában a Száll a rege várról várra c. regionális vetélkedővel emlékezünk az iskolánk névadójára.  

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Viktora Szombathyho s VJM - Szombathy Viktor Alapiskola Námestie Slobody 141 Jesenské - Feled
  Nám. Slobody 141
  98002, Jesenské
 • +421 x 047/5698425

Fotogaléria