Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.
 • Értesítés

  1 Úvod

  S účinnosťou od 1.1.2023 nastanú zmeny v postihovaní tzv. záškoláctva (neplnení povinnej školskej dochádzky). Sprísňujú sa skutkové podstaty priestupkov alebo správnych deliktov a obce budú zároveň povinné, nie oprávnené, pokuty ukladať.

  Podľa predkladateľov je potrebné, aby sa pokuty povinne ukladali a nebolo to len na ľubovôli samosprávy, či pokutu uloží alebo nie.

  Niektoré samosprávy tvrdia, že nový mechanizmus postihovania záškoláctva bude kontraproduktívny, keďže pokuty vzhľadom na ich novú minimálnu výšku budú predstavovať citeľný zásah do rozpočtov príjmovo najslabších rodín a zároveň budú len ťažko vymožiteľné.

  Len pripomenieme, že zákonný zástupca dieťaťa, ktorý je fyzickou osobou, je postihovaný za priestupok, a zákonný zástupca dieťaťa, ktorý je právnickou osobou, je postihovaný za správny delikt.

  2 Zmeny

  K zmenám dochádza zákonom č. 396/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa. Týmto zákonom v článku II dochádza aj k novelizácii zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve (ďalej aj len ako „zákon o štátnej správe v školstve).

  2.1 Sprísnenie skutkových podstát

  Priestupkom, resp. správnym deliktom bude aj (nové znenie § 37 ods. 1 a § 37a ods. 1 zákona o štátnej správe v školstve):

  • neospravedlnené vynechanie viac ako 15 vyučovacích hodín v kalendárnom mesiaci v rámci povinnej školskej dochádzky,
  • zanedbávanie starostlivosti o povinné predprimárne vzdelávanie dieťaťa; najmä jeho neprihlásením na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania alebo ak dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, neospravedlnene vynechá viac ako päť dní v mesiaci.

  2.2 Ukladanie pokút

  Podľa nového znenia § 37 ods. 3, resp. § 37a ods. 1 zákona o štátnej správe v školstve za porušenie povinnosti v oblasti dodržiavania povinnej školskej dochádzky, resp. povinného predprimárneho vzdelávania už obec bude musieť uložiť pokutu (nebude to už len možnosť).

  Zároveň sa určuje minimálna výška pokuty – 30 €.

  Pokutu bude možné uložiť aj opakovane, teda napríklad aj každý mesiac.

  § 37

  Priestupky

  (1) Priestupku sa dopustí zákonný zástupca dieťaťa, ktorý

  a) ohrozuje jeho výchovu a vzdelávanie,

  b) zanedbáva starostlivosť o povinnú školskú dochádzku dieťaťa, najmä ak dieťa neprihlási na povinnú školskú dochádzku alebo dieťa neospravedlnene vynechá viac ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci alebo viac ako 60 vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku

  (3) Za priestupok podľa odseku 1 sa uloží pokuta od 30 eur do 331,50 eur, a to aj opakovane. Za priestupok podľa odseku 2 sa uloží pokuta do 331,50 eur, a to aj opakovane.

  3 Účinnosť

  Popisované zmeny nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2023.

  Zároveň podľa prechodného ustanovenia § 39hj zákona o štátnej správe v školstve konanie o priestupku alebo konanie o správnom delikte, ktoré bolo začaté a právoplatne neukončené do 31. decembra 2022, sa dokončia podľa zákona v znení účinnom do 31. decembra 2022.

   

 • Toldi írójához elküldöm lelkemet

   

  Január 27-én iskolánk 7., 8. és 9.-es tanulói rendhagyó irodalomórán vehettek részt, melyen Petőfi és Arany barátságáról hallhattak számos izgalmas és meghökkentő történetet. A jó hangulatú előadást köszönjük a Pósa Lajos Társaság szervezésének és természetesen magának az előadónak, Tóth Péter Lórántnak.

  Diákjaink új élményekkel és ismeretekkel gazdagodva kicsit még közelebb kerülhettek a magyar irodalom legnagyobb alakjaihoz, mert Petőfi és Arany a ma emberének is üzenni akarnak.

   

   

 • Sítanfolyam 2023 - Telgárt🚌🗻

  „Becsatoljuk a sícipőt!🎿........Alaposan bemelegítünk!........V betűt formálsz a sílecekből!........V!......V!.......V!.......Nagyszerű!.......Áthelyezed a súlyt a másik lábadra!...........Betartod a Fehér kódex szabályait!.............“ – hangzott el talán milliószor is a telgárti sípályán.

  Az alapokat, a lesiklást mind a 32 tanuló elsajátította. Az ügyesebbek néhány próbálkozás után már íveket formáltak. A hét végén mindenki sikeresen levizsgázott.🥈🥉🏅

  Megannyi élmény, csodás szállás, süvítő hófúvás, mesebeli havas táj, fáradt, de mosolygós arcok.❄️🌬🙂

 • Angol olimpiászon voltunk

  Iskolánk két diákja részt vett a járási angol olimpiász versenyen Rimaszombatban január 19-én. Balog Ibolya (1A kategóriában) és Fejes Bíborka (1B kategóriában) mutatták be, mennyire jól tudják használni az angol nyelvi tudásukat. Mindketten a hetedik helyen végeztek. E szép eredményhez gratulálunk! Örömmel tölt el minket, hogy ennyire tehetséges, ügyes diákok látogatják iskolánkat.

 • Karácsonyi üdvözlet

 • Karácsony Feleden - 2022

       Vásári hangulat, finom illatok, gyermekektől zengő színpad…….mindannyiunk szívében fényessé lett a Karácsony pislákoló fénye….

       Iskolánk tanulói is részesei voltak ennek a csodának. Ritmusra mozdultak kezek és lábak, cigánykerék gördült a nézők szeme láttára kis- és nagymazsorettjeink által. Kedves verssorokkal hirdették a Karácsony üzenetét az alsó tagozatos tanulók. A színpadon megjelent a decemberi éjben didergő, ajtókon kívül rekedt szeretet. A kis gyufaáruslány mindannyiunkban vevőt keresett. Kosarából a szeretetet, az odafigyelést kínálta, melyből mindannyian magunkkal vihettünk bőven.

       Ezúton szeretnénk megköszönni a Kedves Szülőknek az együtt töltött meghitt délutánokat, amikor szülő, gyermek, pedagógus közösen alkotott, s készült el a vásári portéka.

   

  „Szép Tündérország támad föl szívemben

  ilyenkor decemberben.

  A szeretetnek csillagára nézek,

  Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,

  ilyenkor decemberben.”

 • Betlehemezés

  ...angyalszóra járunk itt mi, Isten fiát magasztalni...

  Mint minden évben, idén is betlehemi játékkal köszöntöttük községünkben az óvodás és iskolás gyermekeket és tanáraikat, a katolikus lelki atyát, a Coop Jednota üzletlánc alkalmazottait, illetve a községháza valamennyi dolgozóját.

  Mindenkinek áldott, békés, boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk!

 • Gól!

  December 19-én iskolánk idősebb tanulói részt vettek a teremfoci bajnokság körzeti fordulóján, amelyre a nyustyai sportcsarnokban került sor. Miután csapatunk 4:4-es döntetlent játszott a rimaszombati P. K. Hostinský Alapiskola csapatával, majd 6:3 arányban legyőzte a nyustyai J. Francisci Alapiskola csapatát, rosszabb gólaránnyal a 2. helyen végzett. Gratulálunk tanulóinknak!

 • Mennyből az angyal…

  Advent második hetén karácsonyi varázslatban volt részünk Vadkerti Imre, Zsapka Attila, Sipos Dávid és Koltay Gergely közvetítésével.

  Szívmelengető melódiáik megérintett tanulót, pedagógust egyaránt. A szaxofon különösen szólaltatta meg a dalokat, melyek borzongást keltve lélekemelő szépségként siklottak végig a termen.

  Ünnep volt, kincs minden pillanata.

   

  Áldás legyen a művészek ösvényén!

 • Piros szalagok kampány 2022

  Iskolánk felső tagozatának tanulói ebben az évben is bekapcsolódtak a Piros szalagok elnevezésű kampányba, amely szeptembertől december 1-ig zajlott. Célja az AIDS megelőzése, a betegséggel kapcsolatos ismeretterjesztés, valamint a segítségnyújtás a megbetegedésben szenvedőknek.

  A kampányba a következő akciókkal kapcsolódtunk be:

  • „Piros szalag” rajzverseny, ahová Fejes Boglárka, Rajkovics Alexandra és Ruszó Kornélia  9.A osztályos tanulók rajzait küldtük el; a többi rajz egy információs plagáton lett kiállítva,
  • beszélgetések valósultak meg az emberkereskedelem és a függőségek témájában az 5-8. évfolyamos tanulókkal
  • egész napos online projekt zajlott a függőségek, valamint a mentális egészség témakörökben,
  • a testnevelés órán a tanulók pirosba öltözve egy jelképes vörös szalagot ábrázoló élőképet alakítottak ki,
  • a kampány utolsó napjaiban a 8.A és a 9.A osztályos tanulók piros szalagokat készítettek és viseltek, ezzel is kifejezve szolidaritásukat a HIV/AIDS betegségben szenvedőkkel.

  Minden tanulónak és pedagógusnak köszönjük az aktív részvételt!

 • Mikulás az iskolában

  „Mikulás ha volnék
  szívem arany lenne:
  Aranydiót, aranyalmát
  raknék tenyeredbe!

   

  Ma délelőtt iskolánk tanulóihoz is ellátogatott a Mikulás segítőivel. Külön köszönet illeti a Szombathy Viktor Alapiskola mellett működő Szülői Szövetséget, hogy hozzájárultak a Mikulás ajándékaihoz. Köszönjük.

 • Angol olimpiász verseny

  „Idegen nyelvek ismeretével, bárhol otthon érezheted magad a világon”.

  Iskolánkon 36 tanuló mérettette meg magát november 28-án az Angol olimpiász verseny iskolai fordulóján.

  A résztvevők mind írásban, mind szóban mutatták meg tudásukat.  

  Dobogós helyezést értek el a következő diákok: 

  1.      helyezettek az 1A kategóriában Balog Ibolya a 7.A osztályból, az 1B kategóriában: Fejes Bíborka a 9.A osztályból és Hangonyi Ottó a 9.B osztályból – akik Rimaszombatban fogják iskolánk nevét öregbíteni a járási fordulón.

   

  2.      helyezést értek el az 1A kategóriában Rácz Vivien 6.B osztályos tanuló, illetve az 1B kategóriában Singlár Máté a 9.A osztályból.

  3.      a dobogó harmadik helyén a következő tanulók állnak: 1A kategóriában Ruszó István és  Saranko Dániel mindketten a 7.A osztály tanulói, ill Máté Tamás 8.A osztályos tanuló. 

  Különdíjban 2 tanuló részesült, akik lenyűgöző módon fejezték ki magukat a szóbeli részben: Máté Jázmin az 5.A osztályból, és Szekeres Noémi, a 9.B osztály tanulója. 

  Gratulálunk a helyezetteknek és a többi résztvevőnek is. További sikereket kívánunk!

   

 • SakkTesi program

  "...Cikk-cakk sakk, zakatol az agy. Pár jó lépés és győztes vagy..."

  November 19-én iskolánk pedagógusai SakkTesi Program című pedagógus képzésen vettek részt Komáromban, és egy értékes, szép segédeszközzel tértek haza. Köszönettel tartozunk ezért a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének és a Polgár Judit Sakk Alapítványnak!

 • Dobré slovo

  A Dobré slovo - Jó szó szlovák nyelvű vers- és prózamondó verseny járási fordulóját 2022. november 29-én rendezték meg Bátkában. Iskolánkat 10 tanuló képviselte: Béres Márton, Vincze Áron, Bódi Barbara, Fejes Áron Csaba, Vincze Mátyás Péter, Pelle Olivér, Varga Máté Péter, Pál Bianka, Bohó Jessica és Rajkovics Alexandra. A szakmai zsűri a szövegválasztást, a kiejtést, a hangsúlyozást, az előadás összhatását értékelte. Tanulóink nagyon ügyesen szerepeltek, erős volt a mezőny, de szép eredményeket hoztunk el:

  I.kategória

  Vincze Áron – 3. helyezés

  Fejes Áron Csaba – különdíjas

  III.kategória

  Rajkovics Alexandra – 2. helyezés

  Mindenkinek szívből gratulálunk!

 • Értesítés

  Értesítjük a kedves Szülőket, hogy 2022. november 22-én és 23-án az iskolai konyha áramszünet miatt nem üzemel.

  Tisztelettel

  A Szombathy Viktor Alapiskola vezetősége

 • Dobré slovo

  November 18-án zajlott a Dobré slovo - Jó szó szlovák nyelvű szavalóverseny iskolai fordulója. Sok lelkes tanuló várta, hogy összemérhesse tehetségét. A zsűri döntése alapján a következő tanulók fogják iskolánkat képviselni a körzeti fordulón, Bátkában.

  I. kategória próza

  1. hely Fejes Áron Csaba

  2. hely Béres Márton

  I. kategória vers

  1. hely Bódi Barbara

  2. hely Imrecze Mátyás

  3. hely Vincze Áron

  II.kategória

  1. hely Varga Máté Péter

  2. hely Pál Bianka

  3. hely Vincze Mátyás Péter, Pelle Olivér

  III.kategória

  1. hely Rajkovics Alexandra

  2. hely Bohó Jessica

  Gratulálunk mindenkinek és további sok sikert kívánunk.

 • „ Azt hisszük, hogy mi gondozzuk a kertünket, de valójában a kertünk gondoz minket.”

  November 11-én Bátkában megrendezésre került a Közös felelősségünk - környezetünk, életünk c. pedagógiai projekt. Iskolánk egy díszkert létrehozásának a bemutatásával készült.

  Mivel az épület felújításra került, úgy gondoltuk, hogy az iskola udvarát is szebbé lehetne varázsolni, így diákjaink egy kellemesebb környezetben tudnának tanulni, kikapcsolódni.

  Tanulóink a technikai nevelés órákon a kezükbe vették az ásót, kapát, gereblyét és együtt, közösen megterveztük és megalkottuk iskolánk díszkertjét. Íme a tervezés - alkotás folyamata ...

 • Halloween

  Október 31- Halloween napja. A halloween ünnep eredete, a samhain néven ismert ősi kelta fesztiválról származik. A gyerekek a világ sok részén vicces és ijesztő jelmezekbe öltöznek, és házról-házra járnak. Iskolánkban rendhagyó angol óra keretén belül ünnepeltük meg. Diákjaink nagyszerű szörnyeket alkottak.

 • Úszótanfolyam

  Iskolánk tanulói 2022.11.7-től 2022.11.11-ig úgy élhettek, mint hal a vízben: gondtalanul, felszabadultan, ugyanis az iskolapadok helyett birtokba vehették a rimaszombati uszoda úszómedencéit.

 • Márton nap

  Így telt a Márton nap az alsó tagozaton.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Viktora Szombathyho s VJM - Szombathy Viktor Alapiskola Námestie Slobody 141 Jesenské - Feled
  Nám. Slobody 141
  98002, Jesenské
 • +421 x 047/5698425

Fotogaléria