Navigácia

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.
 • Értesítés

  2020. június 1-től az alapiskola alsó tagozatának, valamint az 5. évfolyamnak lehetősége lesz iskolába járni. A tanulócsoportok létszáma limitált, ezért azon szülők gyermekei lesznek előtérbe helyezve, akik az egészségügyben, iskolaügyben, tűzoltóságnál, rendőrségnél, mentőszolgálatnál dolgoznak, valamint a szociálisan hátrányos helyzetű családban élő gyermekek.

  Kedves Szülő, amennyiben Ön úgy dönt, hogy gyermeke 2020. június 1-től fog iskolába járni, az Iskolaügyi Minisztérium irányelve alapján Ön:

  • felelős azért, hogy gyermeke iskolába érkezésekor és onnan való távozásakor be legyenek tartva a higiéniai, epidemiológiai intézkedések – maszk viselése, megfelelő távolság betartása, kezek fertőtlenítése, tehát gyermeke csak a vele egy háztartásban élő törvényes képviselővel érkezhet az iskolába és távozhat az iskolából
  • az iskola szabályzata szerint eddig is szükséges tisztasági csomagon, váltócipőn kívül, köteles minden napra bebiztosítani gyermeke számára két védőmaszkot és elegendő papír zsebkendőt
  • köteles betartani az iskola igazgatójának jelen helyzetre való tekintettel meghozott döntéseit az iskolalátogatás megváltozott feltételeivel kapcsolatosan
  • a gyermek iskolába lépése előtt köteles kitölteni az alábbi nyilatkozatot (az iskolalátogatás 3 napos megszakítása során a nyilatkozatot újra ki kell tölteni)   
  • Priloha_2.pdf
  • abban az esetben, ha gyermekénél fennáll a COVID19 megbetegedés gyanúja, vagy bebizonyosodott, hogy gyermeke fertőzött, illetve karanténba került, köteles azonnali hatállyal értesíteni a gyermekét tanító pedagógust és az iskola igazgatónőjét. Ebben az esetben gyermeke nem járhat iskolába.

  Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az alábbi linken található kérdőív kitöltésével jelezzék felénk szándékukat a gyermekük iskolába járásával kapcsolatosan.

  Kérdőív

 • Továbbtanulás - további információk

  Tisztelt szülők, figyelmükbe ajánljuk azoknak a középiskoláknak a weboldalát, melyekben gyermekeik szeretnék folytatni a tanulmányaikat a 9. évfolyam befejeztével. Kérjük Önöket, kövessék figyelemmel az új információkat, ajánlásokat a kiválasztott iskolával kapcsolatosan. Kérdéseikkel fordulhatnak iskolánk nevelési tanácsadójához is.

  Gymnázium Ivana Kraska, Hostinského 3, Rimavská Sobota

  Tompa Mihály Református Gimnázium, Daxnerova 42, Rimavská Sobota

  SOŠ J. Kalinčiaka, Daxnerova 42, Fiľakovo

  SOŠ Hotelových služieb a dopravy, Zvolenská cesta 83, Lučenec

  Súkromná SOŠ, Novomeského 2070, Rimavská Sobota

  Obchodná Akadémia, Mikszátha 1, Rimavská Sobota

  SOŠ Obchodu a služieb, Športová 1, Rimavská Sobota

  SOŠ Veterinárna, Námestie mladých poľnohospodárov 2, Košice – Barca

  SOŠ technická a agropotravinárska, Okružná 61, Rimavská Sobota

 • Továbbtanulás

  Értesítés

  A Szombathy Viktor Alapiskola igazgatósága értesíti azokat a tanulókat, akik 2020. szeptemberétől középiskolában, vagy szakmunkásképzőben szeretnék folytatni tanulmányaikat, hogy a beiratkozási lapok benyújtására 2020. május 11-én (hétfőn) és 2020. május 12-én (kedden) kerül sor, 9:00-tól 12:00-ig, az iskola főépületében, az előírt higiéniai szabályok betartása mellett. (maszk viselése, kesztyű és saját toll használata).

 • Anyák napja alkalmából 💓🌷

 • „Szülőföldön nagyarul” - Értesítés

  A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által a 2019/2020-as tanévre meghirdetett „Szülőföldön magyarul” támogatási program pályázatára a kérelmek benyújtási időszakát meghosszabbították a COVID-19 okozta világjárvány miatt.

  A kitöltendő adatlapokat az iskolák megnyitása után lehet majd átvenni.

  A kérelmeket a kötelező mellékletekkel együtt 2020. október 30-ig lehet benyújtani.

 • VÁLTOZÁS! Az első évfolyamba való beiratkozás - Új időpontok

  a 2020/2021-es tanévre

  A koronavírus terjedésének megelőzése érdekében és a Szlovák Köztársaság Központi krízis stábjának rendelete értelmében az elsősök beiratkozása a 2020/2021-es tanévre elektronikus formában történik.

  Kérjük a 2013. szeptember 1 – 2014. augusztus 31. között született, azaz idén hatodik életévüket betöltő gyermekek szüleit, hogy töltsék ki az alábbi linkeken található nyomtatványokat (Beíratási kérvény, Beíratási kérdőív) és küldjék el azokat az iskola e-mail címére – zs.szombathyho@stonline.sk.

  A beiratkozás időpontja: 2020. április 15 – 2020. április 30.

  Amennyiben a gyermek törvényes képviselője valamilyen oknál fogva nem tudja elektronikusan kitölteni a kérdőívet, lehetősége nyílik személyesen beíratni gyermekét az 1. évfolyamba  2020. április 22-től 2020. április 24-ig  a Szombathy Viktor Alapiskola főépületében a gyermekek személyes jelenléte nélkül betartván a higiéniai és járványügyi intézkedéseket (szájmaszk, kesztyű).

  Érdeklődők a környező községekből 2020. április 22. 9:00-tól 12:00-ig

  Feled 2020. április 23. 9:00-tól 12:00-ig

  Pálvalfa 2020. április 24. 9:00-tól 12:00-ig

  A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: a gyermek keresztlevele, a törvényes képviselő személyi igazolványa.

                               

  Amennyiben a gyermek a hatodik életévének betöltése után testileg, vagy lelkileg nem kellőképpen fejlett, a törvényes képviselő a beiratkozás folyamán kérvényezheti az iskola igazgatónőjénél a kötelező iskolalátogatás elhalasztását egy évre. A halasztásról szóló határozatot az igazgatónő az általános gyermekorvos illetve a nevelési tanácsadó és megelőző intézmény ajánlása alapján adja ki, melyeket legkésőbb négy héttel az oktatás rendkívüli megszakításának befejezése után kell benyújtani.

   

  Abban az esetben, ha gyermeke a 2020/2021-es tanév kezdete után, 2020. december 31-ig tölti be hatodik életévét, a beiratkozási kérvényhez szükséges a pedagógiai-pszichológiai tanácsadó és az általános gyermekorvos nyilatkozata, melyet legkésőbb négy héttel az oktatás rendkívüli megszakításának befejezése után kell benyújtani.


  A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG tájékoztatása alapján értesítjük Önöket, hogy a magyar iskola első évfolyamába beiratkozó gyermekek a 2020/2021-es tanévben is megkapják az iskolatáskákat, legkésőbb az iskolakezdés időpontjában. Level_a_szul__knek_-_iskolataska_2020_aprilis_Felvidek.pdf

  A beíratkozás során szükséges kitölteni a pályázati igénylőlapot, melyet az alábbi linken lehet letölteni.

  palyazati_igenylolap_MIP_2020.doc

  Weboldalunkat folyamatosan frissítjük az újabb információkkal és teendőkkel.

 • Az alapiskolás tanulók értékelése az oktatás felfüggesztése által okozott rendkívüli helyzetben

  Értesítés

  Az iskola igazgatósága az Oktatásügyi Minisztérium által kiadott irányelv alapján értesíti a tisztelt szülőket és tanulókat, hogy mivel a felfüggesztett oktatás idején fennálló feltételek nem teszik lehetővé bizonyos tantárgyak célkitűzéseinek teljes megvalósítását, a nevelési tantárgyak a 2019/2020-as tanév második félévében nem lesznek érdemjegyekkel értékelve.

  A rendkívüli helyzet idején az első évfolyamban a folyamatos és az évvégi értékelés is szóbeli értékelés formájában történik.

  A felfüggesztett iskolai oktatás során a tanulók oktatási teljesítményének értékelése a tanulók munkája és a velük, illetve szülőkkel folytatott kommunikáció alapján történik.

  A rendkívüli helyzet idejében kivételes helyzetekben elrendelhető azoknak a felső tagozatos tanulóknak a magasabb évfolyamba való lépés előtti vizsgáztatása, akik szubjektív okoknál fogva nem teljesítették a távoktatás követelményeit és az oktatást felfüggesztését megelőző időszakban elégtelen eredményt értek el. A bizottsági vizsgát legkésőbb 2020. augusztus 31-ig lehet letenni.

  A rendkívüli helyzet idejében azok a felső tagozatos tanulók, akik az első félévben kettő vagy több tantárgyból elégtelen osztályzatot kaptak vagy nem voltak osztályozva, legkésőbb 2020. augusztus 31-ig tehetik le a bizottsági vizsgát.

 • Az Iskolaügyi Minisztérium határozata - 2020. március 26.

  Tisztelt szülők,

  az alábbi link megnyitásával olvashatják a legfontosabb infomációkat a tanév menetét illetően.

 • 2020. március 28.

 • Értesítés

  1. A közegészségügyi hivatal határozata értelmében az iskolák visszavonásig zárva maradnak.

  2. Az alapiskola 9. évfolyamos tanulóinak tesztelése a 2019/2020-as tanévben nem valósul meg. 

  3. A középiskolákra való jelentkezést május 15-ig lehet beadni, nem szükséges hozzá orvosi igazolás. A középiskolai felvételik és tehetségi vizsgák legkésőbb 2020. május 30-ig valósulnak meg.

  4. Az alapiskola 1. évfolyamába való beiratkozás 2020. április 15. és 30. között valósul meg a jövendő elsős tanulók jelenléte nélkül, mivel a krízisközpont igyekszik minimálisra csökkenteni a személyes érintkezés lehetőségét. 

  A beíratkozáshoz szükséges dokumentumokat hamarosan mellékeljük honlapunkon.

  Ezúton is köszönjük a szülők segítségét és türelmét. Erőt, egészséget, kitartást.

  Az iskola igazgatósága

 • Online tananyag

  Kedves Tanulók!

  Szlovákia Kormánya által elfogadott rendelet alapján a koronavírus elleni óvintézkedés miatt két hétre bezárják az összes oktatási intézményt. Ez azt jelenti, hogy március 16-tól március 27-ig nem fogtok iskolába járni. A tanulás viszont nem áll le. Ebben az időszakban a  tananyaghoz online férhettek hozzá a következőképpen:

  Az iskola weboldalára kattintva:  www.zsszombathyho.sk ezután a bal oldalon megtaláljátok a Tanárok/Učiteľia menüpontot. Arra kattintva az összes tanár névsora látható. Az adott szaktanár neve mellett lévő nagyítóra kattintva jelennek meg a tananyagok.

  A visszaküldendő munkákat, illetve kérdéseiteket a tanár neve mellett lévő e-mail címre tudjátok küldeni.

   

    

 • Tájékoztatás

  Do galérie Tájékoztatás boli pridané fotografie.

 • Simonyi Zsigmond helyesírási verseny /2020. február 26./

  Február 26-án, a tavaszi szünidő kellős közepén került megrendezésre a Simonyi Zsigmond

  Kárpát-medencei helyesírási verseny, melyen két nyolcadik osztályos tanulónk képviselte iskolánkat. Nevezetesen Ráki Dorina és Zagyi Réka, akiknek ezúton is gratulálunk szorgalmukhoz és kitartásukhoz. A megmérettetés egy központilag elküldött tollbamondásból és feladatlapból állt. Az eredményeket elküldtük Budapestre a központi szervezőknek. Hamarosan várhatók az eredmények.

 • Újrahasznosítás

  Do galérie Újrahasznosítás boli pridané fotografie.

 • Tudomány és technika hete

  Do galérie Tudomány és technika hete boli pridané fotografie.

 • Számol az egész iskola

  Do galérie Számol az egész iskola boli pridané fotografie.

 • Ochtinai aragonit barlang

  Do galérie Ochtinai aragonit barlang boli pridané fotografie.

 • Nagymamákkal - mézeskalácsot

  Do galérie Nagymamákkal - mézeskalácsot boli pridané fotografie.

 • Kézműves foglalkozás

  Do galérie Kézműves foglalkozás boli pridané fotografie.

 • Karácsony váró

  Do galérie Karácsony váró boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Viktora Szombathyho s VJM - Szombathy Viktor Alapiskola
  Nám. Slobody 141
  98002, Jesenské
 • +421 x 047/5698425

Fotogaléria