Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: jesenske@zsszombathyho.sk alebo +421 x 047/5698425 alebo Kontakt

 
Pozícia:

Pedagogický asistent   Mám záujem

Úväzok:100%
Dátum nástupu:8.1.2024
Požiadavky:Voľné pracovné miesta: 1

Názov školy: Základná škola Viktora Szombathyho s VJM – Szombathy Viktor
Alapiskola Námestie Slobody 141 Jesenské – Feled
Adresa školy: Námestie slobody 141, 980 02 Jesenské
Kontakt: 047 56 98 425, 0917 699 924, jesenske@zsszombathyho.sk

Dátum nástupu: 8.1.2024
Doba zamestnania: na dobu určitú

Kategória – podkategória: pedagogický zamestnanec – pedagogický asistent
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie I. stupňa – učiteľstvo a
pedagogické vedy
úplné stredné odborné vzdelanie – učiteľstvo a
vychovávateľstvo
- podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady na
výkon pracovnej činnosti pedagogického a
odborného zamestnanca pre jednotlivé kategórie
PZ a OZ v znení neskorších predpisov – príloha č.
6
Zoznam požadovaných
dokladov: overené fotokópie dokladov o absolvovanom vzdelaní a
ďalšom vzdelávaní spolu so žiadosťou uchádzača o
voľné pracovné miesto
Iné požiadavky podľa § 9 zákona č. 138/2019:
potvrdenie o zamestnaní
čestné prehlásenie o bezúhonnosti
profesijný životopis vo formáte europass
ovládanie štátneho jazyka
ovládanie maďarského jazyka
súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosť s požadovanými dokladmi možno podať poštou na adresu školy alebo osobne, príp. mailom na e-mailovú adresu: jesenske@zsszombathyho.sk do 08. 12. 2023.
Na osobný pohovor budú pozvaní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.
 

 
Pozícia:

Učiteľ Maďarského jazyka a literatúry, Biológie   Mám záujem

Úväzok:100%
Dátum nástupu:8.1.2024
Požiadavky:Voľné pracovné miesta 1
Názov školy: Základná škola Viktora Szombathyho s VJM – Szombathy Viktor Alapiskola Námestie Slobody 141, Jesenské – Feled
Adresa školy: Námestie slobody 141, 980 02 Jesenské
Kontakt: 047 56 98 425, 0917 699 924, jesenske@zsszombathyho.sk

Dátum nástupu: 08.01.2024
Doba zamestnania: na dobu určitú

Kategória – podkategória: pedagogický zamestnanec - učiteľ II. stupňa ZŠ – s aprobáciou Maďarský jazyk a literatúra, Biológia – plný úväzok

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – učiteľstvo Maďarského jazyka a literatúry, Biológie pre nižšie stredné vzdelávanie

- podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického a odborného zamestnanca pre jednotlivé kategórie PZ a OZ v znení neskorších predpisov – príloha č. 10

Zoznam požadovaných dokladov: overené fotokópie dokladov o absolvovanom vzdelaní a ďalšom vzdelávaní spolu so žiadosťou uchádzača o voľné pracovné miesto

Iné požiadavky podľa § 9 zákona č. 138/2019:
- potvrdenie o duševnej spôsobilosti a telesnej spôsobilosti pre prácu
- pedagogického zamestnanca v zmysle § 16 zákona č. 138/2019 Z.z.
- potvrdenie o zamestnaní
- čestné prehlásenie o bezúhonnosti
- profesijný životopis
- ovládanie štátneho jazyka
- ovládanie maďarského jazyka
- súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosť s požadovanými dokladmi možno podať poštou na adresu školy alebo osobne, príp. mailom na e-mailovú adresu: jesenske@zsszombathyho.sk do 24.11.2023.

Na osobný pohovor budú pozvaní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.
V Jesenskom dňa 10.11.2023
 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Viktora Szombathyho s VJM - Szombathy Viktor Alapiskola Námestie Slobody 141 Jesenské - Feled
    Nám. Slobody 141
    98002, Jesenské
  • +421 x 047/5698425

Fotogaléria