Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Az iskoláról

História školy

Udalosti priniesli vo februári v roku 1948 nové zmeny do našej národnostnej politiky. Tu žijúca maďarská národnosť, ktorá bola zbavená od práv prenasledovaná, dostala naspäť svoje práva a tak počas roku 1949 sa otvárali viac a viac maďarských škôl na južnom Slovensku. Kvôli technických a administratívnych prekážok len v septembri 1950 sa začalo vyučovanie po maďarsky v každej maďarskej obci. Naši žiaci sa mohli znova učiť v materinskom jazyku v malých dedinách, v národných školách a na nižšej strednej škole. Vtedy sa utvorila bývalá reformovaná ľudová škola s dvoma triedami. Naša škola dostala zopár priestorov v bývalom hostinci pod názvom Stredná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Jesenskom. Vtedajšou riaditeľkou sa stala Margita Balázsová rod. Kovácsová s trojčlennou zborovňou Margitou Zsuffovou a Katarínou Vadkertyovou. Počet žiakov sa neustále rástol. Čoraz viac žiakov prestúpilo z tunajšej slovenskej strednej školy do maďarskej školy, a preto už v októbri bolo potrebné otvoriť tretiu triedu. S tým úmyslom vtedajší riaditeľ slovenskej strednej školy Ján Majersky odovzdal pre našu školu svoj služobný byt, ktorý bol v bývalej reformovanej škole.

Žiaci z tretej triedy boli umiestnení vo väčšej miestnosti a menšiu miestnosť zariadili ako zasadaciu sieň. Zborovňa sa rozšírila Zoltánom Némethom z Gemerských Dechtároch, ale do vyučovania sa zapojil aj Oto Habány učiteľ z miestnej národnej školy. Od januára 1951 zrušili okres Jesenské a tak naša škola sa mohla presťahovať do prádznej budovy okresného súdu a tu aj funguje až dodnes.


V roku 1952 na našej škole sa stali dve udalosti. Na jar sa založila prvá pionierska organizácia, ktorá špecifikovala na desaťročie život našej školy. V rámci aktivít pionierskej organizácie sa uskutočňovali nespočetné akcie na škole, ale aj mimo školy, ktoré vo veľkom ovplyvňovali život našej školy k novému režimu. Druhou dôležitou udalosťou bola zavedenie školskej jedálne, ktorá s menšou pauzou, ale s väčšími premenami aj dodnes funguje.
Prví absolventi sa rozlúčili so školou v roku 1951/52. 25 z nich dali zhotoviť aj tablo. Táto tradícia až dodnes sa zachovala, aby ďalšia generácia sa pamätala na našich žiakov.


Podľa nového školského poriadku v školskom roku 1953/54 naša škola sa spojila s Národnou školou a s Osemročnou strednou školou. S riadením školy poverili učiteľa Pavla Seresa z Národnej školy s VJM Dolných Zahorian. Pod jeho vedením v r. 1956 bolo povolené pri škole otvorenie školskej družiny, kde vychovávateľkou sa stala Helena Sámuelová Vozáryová.
V októbri 1959 I. stupeň sa presťahovala do budovy bývalej poľnohospodárskej školy, kde aj dodnes vykonávajú svoje práce a tak sa zrušilo dvojsmenné vyučovanie. Naša škola sa stala deväťročnou základnou školou, ktorej riaditeľom naďalej zostal Pavol Seres, kým ho v r. 1961 vystriedal Jozef Csépe. V r. 1962 ho nasledoval Štefan Bettes, a v roku 1963 vedenie školy sa dostalo do rúk Barnabášovi Ádámovi, ktorý prichádzal z Veľkého Blhu.


V novembri 1970 Barnabáš Ádám sa stal pracovníkom okresného odboru školstva, a namiesto neho vymenovali za riaditeľa Štefana Koósa. Vtedy už vyučovanie prebiehalo v troch budovách, ale uprostred 60-ych rokoch bolo nutné vytvoriť nové triedy, lebo do našej školy už chodili deti aj z okolitých dedín.


V školskom r. 1975/76 sa začali novostavby, už k starej školskej budove pristavili novú časť, kde boli umiestnené 6 učebne a tak od októbra roku 1978 sa tu prebiehalo vyučovanie. V hlavnej budove už vtedy sa začalo namontovanie ústredného kúrenia, ale I. stupeň žiaľ len v r. 1999 sa vedel rozlúčiť so železnými kachľami.


V roku 1975 naša škola vytvorila priateľský vzťah Základnou školou v Klenovci, ktorá nám priniesla veľa úspešných návštev. Našli sme nových priateľov u pedagógov a žiakov z maďarskej Základnej školy Dorogháza. Naše priateľské návštevy a výmenné výlety ešte na desaťročie v nás zostali ako pekné spomienky. Vláda Československej republiky uznala našu viacročnú, úspešnú prácu, v roku 1978 sme dostali vyznamenanie ,,Víťaz socialistickej súťaže”.


V roku 1983 zrušili 9. ročník. Barnabáš Ádám sa vrátil, zobral naspäť do rúk vedenie školy, a do 1991 s veľkou odbornou znalosťou aj riadil. Po obrate, od 1991, keď odišiel do dôchodku. Od neho prebrala vedenie školy Agáta Zimanová rod. Ondrejcsáková. Od vtedy je naša škola zase deväťročná.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Viktora Szombathyho s VJM - Szombathy Viktor Alapiskola Námestie Slobody 141 Jesenské - Feled
    Nám. Slobody 141
    98002, Jesenské
  • +421 x 047/5698425

Fotogaléria